Detaylı Bilgi:


Uygulama için gerekli tüm eğitimler ücretsizdir.
Kolay Kullanılabilirlik
Windows Tabanlı Arayüz
MS Excel İle Tümleşik Yapı
Tüm İncelemeler İçin Standart Biçimleri İle Otomatik Çıktı Hazırlanması
Listelemelerin İşlevsel ve Kolay Bir Şekilde Yapılması
Farklı Tipte Kullanıcı Tanımlayabilme
Veri Yedekleme Özelliği

Barkod okuyucu ile eser ve üye takip işlemlerini yürütme imkanı


Kütüphane üyelerinin takibi :
- Sınıflara göre üye listeleri
- Eser iade etmeyen üyelerin listesi
- 50000 karaktere (15-20 sayfa) kadar özet bilgisi girebilme,
- Özet içinde arama yapabilme özelliği,
- Veri tabanında kullanıma hazır 500 kitap özeti (Advanced)

Aranılan esere  kolayca ulaşılabilme imkanı :
- Eser adına göre arama
- Yazar adına göre arama
- Eseri çevirene göre arama
- Yayınevine göre arama
- Eser türüne göre arama
- Bulunduğu bölüme göre arama

Eser  ödünç verme ve iade alma işlemlerinin takibi

Detaylı istatistik imkanı :
- En çok kitap okuyan üyeler, (Tarih, sınıf, cinsiyet gibi özelliklere göre ayrıntılı incelenebilir)
- En çok okunan kitaplar, (Türüne, yazarına göre tarih kontrolü yapılarak incelenebilir)
- İade edilmeyen eserlerin listesi,
- Kitabını zamanında iade etmeyen üyelerin listesi

 

 

 

Kütüphane Yönetimi Uygulaması

Menüler:

SABİT BİLGİLER:

Kullanıcı Bilgileri:
Programda farklı kullanıcılar için, farklı yetkiler verebilirsiniz, bu sayede istediğiniz kullanıcı kayıt giriş yapabilirken, yetki sınırladığınız kullanıcı sadece inceleme yapabilir,yada sadece arama yapabilir,

kullanici2.gif

Tanımlamalar:
Programın ilk kullanımı aşamasında sık kullanılacak bilgileri tanımlayarak kayıt giriş formlarında kullanım kolaylığı sağlayabilirsiniz,

Onay Tanımlamaları:
Kurumunuzda imza yetkisine sahip kişileri bu bölümde tanımlayabilirsiniz böylece gerekli belgelerin altına isim ve unvanları otomatik olarak gelir.


ESER İŞLEMLERİ:

Kayıt Girişi:
Bir esere ait tüm bilgilerin ayrıntılı olarak kaydedildiği bölümdür, 3 bölümden oluşur

kayitgenel2.gif kayitdetay2.gif kayitozet2.gif 


-1. bölümde eserin genel bilgileri ( Adı, miktarı, bulunduğu bölüm, yazarı, eser türü, yayınevi, sayfa sayısı, cilt sayısı, tasnif no, alındığı tarih, nereden ne suretle, birim fiyatı, ödünç verilebilme durumu ) kaydedilebilir.
(Fotoğraf var)
-2. bölümde eserin detay bilgileri (Hazırlayan, derleyen, çeviren, sadeleştiren, editör, resimleyen, cilt niteliği, eser boyutu, basım yeri, basım yılı, eser dili, basım numarası, ISBN numarası ) kaydedilebilir.
(Fotoğraf var)
-3. bölümde eserin özet bilgisi 50.000 karaktere kadar kaydedilebilir, isterseniz Word tarzı dokümanlardan kopyalama yapabilirsiniz.

Kayıt Düzeltme:
Eseri kaydettikten sonra, istediğiniz eseri geri çağırarak, düzeltmek istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bilgileri bu sayfadan eser bazlı olarak yapabilirsiniz.

kayitduzeltme2.gif

Kayıt Silme:
Silmek istediğiniz eserleri bu bölümden tek, tek ya da toplu olarak seçip silebilirsiniz, eserin bilgileri tamamen silinecektir.

Düşüm İşlemleri:
Düşüm yapmak istediğiniz(Yıpranan, kaybolan vs. için) eserleri  bu bölümden tek,tek yada toplu olarak seçip düşüm yapabilirsiniz, eserin bilgileri düşüm yapılmış eserlerin listesi bölümünde saklanacaktır.

Toplu Bilgi Değiştirme:
Tanımlama yapılabilen eser bilgilerinin (Bulunduğu bölüm, yazarı, eser türü, yayınevi, tasnif no, ödünç verilebilme, hazırlayan, derleyen, çeviren, sadeleştiren, editör, resimleyen, cilt niteliği, eser boyutu, basım yeri, basım yılı, eser dili, nereden ne suretle, birimi, ödünç verilebilirliği) kayıt girişi yapılmış eserler için eksik yada hatalı bilgilerin,toplu olarak eklenebildiği yada düzeltilebildiği bölümdür.

toplubilgi2.gif

Hızlı Barkod Değiştirme:
Kayıt giriş sırasında eserlere varsayılan olarak demirbaş numaraları barkod olarak atanır, eğer özel bir barkod numaralandırma sisteminiz var ise buradan yeni barkod numaralarını toplu olarak verebilirsiniz.


ÜYE İŞLEMLERİ:

Kayıt Girişi:
Bir üyeye ait tüm bilgilerin (Üye No/Barkod No, adı, soyadı, sınıfı, mesleği, öğrenci no, üye türü, doğum tarihi, üye kayıt tarihi, üyelik bitiş tarihi, cinsiyeti, adres, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, üye yapan, nöbet listesinde olsun mu?) ayrıntılı olarak kaydedildiği bölümdür, okul kütüphanesi ve diğer kütüphaneler için iki farklı arayüz kullanımı mevcuttur,istenirse üyeye fotoğraf eklenebilir.

Kayıt Düzeltme:
Üyeyi kaydettikten sonra, istediğiniz üyeyi geri çağırarak, düzeltmek istediğiniz yada eklemek istediğiniz bilgileri bu sayfadan üye bazlı olarak yapabilirsiniz.

Kayıt Silme:
Silmek istediğiniz üyeleri bu bölümden tek, tek yada toplu olarak seçip silebilirsiniz, üyenin bilgileri tamamen silinecektir.

Arşiv İşlemleri:
Üyeliği sona eren üyeleri, daha sonraki yıllarda arşive gönderebilirsiniz böylece geçmiş yıllara ait istatistik bilgilerini takip edebilirsiniz.

arsiv2.gif

Üye Toplu Bilgi Değiştirme:
Tanımlama yapılabilen üye bilgilerinin (Sms gönder, e-posta gönder, üye yapan, sınıfı, mesleği, üye türü, cinsiyet, nöbet listesinde olsun mu?) kayıt girişi yapılmış üyeler için eksik yada hatalı bilgilerin, toplu olarak eklenebildiği yada düzeltilebildiği bölümdür.

Üye Hızlı Bilgi Değiştirme:
Tanımlama yapılamayan üye bilgilerinin (Adı, soyadı, adresi, telefonu, cep telefonu, e-posta adresi, üyelik başlangıç tarihi, üyelik bitiş tarihi, numarası, doğum tarihi, açıklama)  kayıt girişi yapılmış üyeler için eksik ya da hatalı bilgilerin, toplu olarak eklenebildiği yada düzeltilebildiği bölümdür.

Nöbet Listesi:
Kütüphanede nöbet görevi vermek istediğiniz üyeleri, bu bölümden belirleyebilirsiniz ve nöbet listesini çıktı olarak alabilirsiniz.

nobetlistesi2.gif


ÖDÜNÇ VE İADE (ESER ÖDÜNÇ VERME VE ESER İADE ALMA İŞLEMLERİ):

Ödünç (Üyeye Eser Verme):
Kütüphaneden faydalanan üyelere eser verirken kullanabileceğiniz bölümdür, eserleri ve üyeleri bildiğiniz herhangi bir bilgisine göre arayıp bulduktan sonra “Ödünç Ver” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır, daha önce eser alıp iade etmeyen üye, yeniden eser almak isterse iade etmediği eser bilgisi görüntülenecektir.

odunc2.gif

İade (Üyeden Eser Alma):
Daha önce eser alan üyeler, eserlerini iade etmek istedikleri zaman bu bölümden, üyenin adı, numarası vs. gibi herhangi bir bilgi ile üyeye ulaşıp “Teslim Al” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Kayıt Düzeltme:
Ödünç verme ve iade işlemlerinde kullanıcı tarafından herhangi bir hata yapılması durumunda bu bölümden düzeltme yapabilirsiniz.

Kayıt Silme:
Ödünç verme ve iade işlemlerinde tamamen silmek istediğiniz bilgileri bu bölümden silebilirsiniz, sildiğiniz bilgiler istatistiklerden de silinecektir.


PERİYODİK ESERLER:

Kayıt Girişi:
Periyodik eserler ve süreli yayınlara ait bilgileri kaydedebileceğiniz bölümdür, buradan kaydettiğiniz eserler demirbaş kaydına girmez, Periyodik eserler listesinden incelenebilir.

Kayıt Düzeltme:
Periyodik eseri kaydettikten sonra, istediğiniz periyodik eseri geri çağırarak, düzeltmek istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bilgileri bu sayfadan eser bazlı olarak yapabilirsiniz.

Kayıt Silme:
Silmek istediğiniz periyodik eserleri bu bölümden tek, tek yada toplu olarak seçip silebilirsiniz, periyodik eserin bilgileri tamamen silinecektir.

Hızlı Kayıt Girişi:
Periyodik eserler için hızlı kayıt giriş yapabileceğiniz bölümdür.

Ciltleme:
Kayıt girişi yaptığınız periyodik eserlerin demirbaş numarası verilerek ciltleme yapılabildiği bölümdür.


ESER ÖZETİ:

Kayıt Girişi:
Eser özetlerinin kayıt girişinin yapılabildiği bölümdür.

Kayıt Düzeltme:
Kayıt girişi yapılmış eser özetlerinde herhangi bir değişiklik ya da düzeltme yapabileceğimiz bölümdür.

Kayıt Silme:
Kayıt girişi yapılmış eser özetlerinden tamamıyla silmek istediğimiz özetleri tek, tek ya da toplu olarak silebileceğimiz bölümdür.


İNCELEME:

Aşağıda genel başlıkları ile verilen inceleme bölümlerindeki tüm bilgiler listelendikleri şekilde yazıcıdan çıktı olarak alınabilir, isterseniz MS Excel formatında da kayıt edilebilir.

Üye Listesi:

uyelistesi2.gif


Eser Listesi:

eserlistesi2.gif

Periyodik Eserler Listesi:
Sınıflara Göre Üye Listesi:
Üyelere Göre Okunan Eser Listesi:
Dışarıda Bulunan Eserlerin Listesi:
İade Edilmeyen Eserler Listesi:
Tasnif Numarasına Göre Listeleme:

tasnifno2.gif

Yazar Adına Göre Listeleme:

yazaradinagore2.gif

Yayınevine Göre Listeleme:
Basım Yılına Göre Listeleme:
Bulunduğu Bölüme Göre Listeleme:
Eserin Türüne Göre Listeleme:
Düşümü Yapılmış Eserlerin Listesi:
En Çok Okunan Eserler:

encokeser2.gif

En Çok Eser Okuyan Üyeler:

encokuye2.gif

İstatistikler:

istatistikler2.gif


ARAMA:

Eser Arama:
Kayıtlı olan eserlerle ilgili eserin adına, konu açıklamasına, demirbaş numarasına, türüne, tasnif numarasına, yayınevine, yazar adına, hazırlayanına, derleyenine, çevirenine, sadeleştirenine, resimleyenine ve editörüne gibi eserin istediğiniz herhangi bir bilgisine göre arama yapabilirsiniz, arama yaparken aramak istediğiniz kelime veya kelimelerin eserin adının başlangıcında mı, bitişinde mi yoksa herhangi bir yerinde mi olacağına siz karar verebilirsiniz, böylece aradığınız esere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

arama2.gif

Özet Arama:
Kayıtlı olan özet bilgileri içinde arama yapabileceğiniz bölümdür, daha önce eser özet girişi yapılmış eserler arasında arama yaparak istediğiniz esere ulaşabilirsiniz.

FORMLAR:

Üye Yüklenme Kartı:
Kütüphaneye ilk üyelik sırasında, üye kayıt giriş yapılan her üye için otomatik olarak hazırlanan üyelik sözleşmesidir, yazıcıdan çıktı olarak alabileceğiniz gibi, MS Excel formatında kaydedebilir ve istediğiniz değişiklikleri Excel üzerinde yapabilirsiniz, çıktı ya da MS Excel’e kaydetme işlemini tek, tek yada seçtiğiniz tüm üyeler için toplu olarak yapabilirsiniz.

uyekarti2.gif

Eser Kartı:
Kayıt girişi yapılmış olan eserler için Dewey kataloglama sistemine göre otomatik olarak Eser Fişi ve Yazar Fişi hazırlanır, fişleri yazıcıdan çıktı olarak alabileceğiniz gibi, MS Excel formatında kaydedebilir ve istediğiniz değişiklikleri Excel üzerinde yapabilirsiniz, çıktı ya da MS Excel’e kaydetme işlemini tek, tek yada seçtiğiniz tüm eserler için toplu olarak yapabilirsiniz.

eserkarti2.gif

Üye Kimlik Kartı:
Kayıt girişi yaptığınız tüm üyeler için otomatik olarak hazırlanır, istediğiniz zaman tüm üye kartlarını yazıcıdan çıktı olarak alabileceğiniz gibi, MS Excel formatında kaydedebilir ve istediğiniz değişiklikleri Excel üzerinde yapabilirsiniz, çıktı ya da MS Excel’e kaydetme işlemini tek, tek ya da seçtiğiniz tüm eserler için toplu olarak yapabilirsiniz. Tüm kimlikler barkodlu olarak basılacaktır.